Chính Sách Đổi Trả & Hoàn Tiền

Chính Sách Đổi Trả & Hoàn Tiền
 

  • Khi sản phẩm không như trong thỏa thuận hoặc không giống mẫu thì quý khách hàng có thể hoàn trả sản phẩm.
  • Sau khi nhận lại sản phẩm, nếu khách yêu cầu hoàn tiền thì tiến hành hoàn tiền cho quý khách hàng.
  • Trong trường hợp được hoàn tiền: Sản phẩm giao không đúng, bị hư,
  • Thời gian hoàn tiền là 3 ngày kể từ sau ngày  nhận lại sản phẩm.